Waardevolle Inzichten en Inspiratie om eindelijk vanuit jouw prachtige zelf te gaan leven, zodat je positieve energie ervaart, zonder jezelf ooit nog tekort te doen.

BLOG NR 1: Mindfulness

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens, deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap die vaak om allerlei redenen niet of niet voldoende tot bloei gekomen is. Gelukkig kan Compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid.

Beoefening van Zelfcompassie is niet egocentrisch, maar zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe. In plaats van meedogenloos te oordelen en jezelf te bekritiseren over allerlei tekortkomingen, betekent Zelfcompassie dat je vriendelijk en begripvol bent tegenover je fouten en gebreken.

Heel belangrijk is dat je beseft dat Compassie betekent; dat je “menselijkheid” accepteert en respecteert. Dingen gaan niet altijd zoals je zou willen. Je komt frustratie tegen, verlies, je maakt fouten, je loopt tegen je eigen grenzen aan, je voldoet niet aan je eigen idealen. Dit is de menselijke conditie: een realiteit die we allemaal met elkaar delen. Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn Compassie te voelen voor jezelf en voor al je medemensen.