Zelfcompassie – Betekenis

Zelfcompassie is een innerlijke kracht die ons in staat stelt een vollediger mens te zijn. Tevens onze tekortkomingen te erkennen, ervan te leren en noodzakelijke veranderingen aan te brengen met een houding van vriendelijkheid en respect.

Door Zelfcompassie worden we een innerlijke vriend in plaats van een innerlijke vijand.

Het betekent dat je je jezelf behandelt op dezelfde manier als een goede vriend die het moeilijk heeft zou behandelen.

Zelfcompassie is een geboorterecht ook voor jou! Zelfcompassie betekent vriendelijk, niet veroordelend naar jezelf kijken, juist op momenten dat je het moeilijk hebt of blundert.

Zelfcompassie de betekenis

Het betekent dat je met compassie en respect met jezelf omgaat. Of heel simpel gezegd: dat je gewoon lief voor jezelf bent.

Zelfcompassie omvat drie begrippen/eigenschappen die we toepassen:

  1. Vriendelijkheid voor jezelf
  2. Gedeelde menselijkheid
  3. Mindfulness

Het is dus niet het ontwikkelen van liefdevolle en vriendelijke gedachten, maar het op een vriendelijke manier waarnemen van gevoelens en gedachten. Alles mag er zijn wat zich aandient.

Vriendelijkheid voor jezelf

Vriendelijkheid voor jezelf – Als we een fout maken of op enig vlak tekortschieten, zijn we eerder geneigd onszelf voor het hoofd te slaan dan een bemoedigende arm om onze schouders te leggen. Denk aan al die vrijgevige en zorgzame mensen die je kent die zichzelf continue naar beneden halen.

Vriendelijkheid voor zelf gaat deze tendens tegen. We vallen onszelf niet aan of af omdat we tekortschieten, we bieden onszelf warmte en onvoorwaardelijke acceptatie. En ook als het leven te zwaar en te ondraaglijk lijkt te worden, kalmeren en troosten we onszelf.

Verbonden met iedereen

Gedeelde menselijkheid – Het gevoel met iedereen verbonden te zijn, staat centraal bij zelfcompassie.

Het is het besef dat alle mensen onvolmaakte individuen zijn, dat iedereen weleens faalt, fouten maakt en tegenspoed kent in het leven. Zelfcompassie omarmt het onvermijdelijke gegeven dat het leven nou eenmaal samengaat met lijden – voor iedereen.

We stappen in de valkuil dat dingen goed “zouden moeten” gaan en dat er iets is misgegaan als het tegenzit.

Fouten maken is menselijk

Het is onvermijdelijk zelfs dat we regelmatig fouten maken en tegenspoed tegenkomen. Dit is heel normaal en natuurlijk. Maar er normaal mee om gaan, lukt ons vaak niet. In plaats daarvan lijden we er niet alleen onder, maar voelen we ons in dat lijden bovendien afgezonderd en alleen. Als we echter onthouden dat pijn onderdeel is van het gedeelde mens-zijn, dan verandert elk pijnlijk moment in een moment van verbondenheid met anderen.

Mindfulness inzetten

Mindfulness – Bij mindfulness gaat het erom dat je je op een heldere evenwichtige manier gewaar bent van je ervaring van moment tot moment.

Waarom is Mindfulness een onmisbaar onderdeel van zelfcompassie? Omdat we ons moeten kunnen richten op ons lijden, het moeten kunnen erkennen, om lang genoeg met onze pijn te “zijn” om er met zorg en vriendelijkheid op te reageren. Hoewel je zou denken dat het overduidelijk is wanneer je lijdt, erkennen veel mensen niet hoeveel pijn ze hebben, vooral niet als de pijn voortkomt uit hun eigen zelfkritiek.

Mindfulness gaat in tegen de neiging om pijnlijke gedachten en emoties te vermijden en geeft ons de mogelijkheid om onze werkelijke ervaring te beleven, hoe ongemakkelijk ook, het brengt bewustwording. Tegelijkertijd voorkomt Mindfulness dat we in beslag genomen worden door, of ons te veel identificeren met negatieve gedachten en gevoelens.

Piekeren beperkt ons blikveld en overdrijft onze ervaring. Als we onze pijn echter Mindful observeren, kunnen we ons lijden erkennen zonder het te overdrijven, waardoor we een verstandiger en objectiever standpunt kunnen innemen over onszelf en ons leven.

(Bron: Kristin Neff & Christopher Germer)

Zelfcompassie kan door iedereen geleerd worden, omdat het aangeboren is bij alle mensen en meer een “herinneren” is van ons vermogen om herhaaldelijk liefde voor onszelf op te roepen, vooral als het leven stressvol is.

Zelfcompassie leidt tot meer gemak en welzijn in ons leven.

Openstellen voor de realiteit

Het allerbelangrijkste voor jezelf betekent dat je menselijkheid respecteert en accepteert. De dingen zullen niet altijd gaan zoals je dat wilt. Je zult frustraties tegenkomen, verliezen zullen optreden, je zult fouten maken, tegen je beperkingen aanlopen, je idealen niet halen. Dit is een realiteit die we allemaal delen.

Hoe meer je je hart openstelt voor deze realiteit in plaats er constant tegen te vechten, hoe meer je medeleven zult kunnen voelen voor jezelf en al je medemensen.

De voordelen van Zelfcompassie

Zodra je leert compassie voor jezelf te hebben, zul je merken dat:

  1. Je kunt erkennen – zonder te oordelen – dat je het moeilijk hebt.
  2. Het zo veel fijner en relaxter is om jezelf niet te veroordelen of te bekritiseren.
  3. Je beter gaat voelen wat je echt nodig hebt.
  4. Je hierdoor keuzes gaat maken die goed voor je zijn.
  5. Je leven minder stressvol wordt en er ruimte komt voor meer rust en energie.

Zelfcompassie heeft tot gevolg een emotionele veerkracht, welzijn, minder angst en depressie en meer bevredigende persoonlijke relaties.

Wat Zelfcompassie niet is

Mensen vragen zich vaak af of het een goed idee is om zelfcompassievol te zijn en of je ook niet teveel zelfcompassie kunt hebben.

In onze westerse cultuur wordt zelfcompassie niet gezien als een deugd en veel mensen staan dan ook wantrouwig tegenover het idee aardig voor zichzelf te zijn.

Deze twijfels blokkeren vaak ons vermogen om zelfcompassievol te zijn en het is daarom goed ze nader te onderzoeken.

Als je bij jezelf een aantal twijfels constateert, dan is dat alleen maar goed. Deze twijfels zijn namelijk belemmeringen voor jouw vermogen om zelfcompassievol te zijn en bewustwording is de eerste stap naar het beginnen met ontmantelen daarvan.

Gelukkig wijst steeds meer onderzoek uit dat de meest voorkomende twijfels hierover eigenlijk misvattingen zijn. Met andere woorden, onze opvattingen zijn over het algemeen niet gebaseerd op feiten.

Uitspraken over Zelfcompassie

Hieronder vind je een aantal uitspraken van mensen die zich bewust ging bezig houden met zelfcompassie.

“Betekent Zelfcompassie niet enkel dat ik lekker medelijden met mezelf mag hebben”? Veel mensen denken dat zelfcompassie niets anders is dan een vorm van medelijden.

Zelfcompassie is in feite juist het tegengif voor zelfmedelijden. Terwijl zelfmedelijden het altijd heeft over “arme ik”, leert zelfcompassie dat het leven voor niemand makkelijk is. Onderzoek wijst uit dat zelfcompassievolle mensen eerder geneigd zijn om zaken vanuit een ander perspectief, in plaats van focussen op hun eigen zorgen.

Heb je vragen over het ontwikkelen van zelfcompassie neem contact met mij op….

Bronnen

https://self-compassion.org

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven